Gắn với phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trên tuyến biển, đảo

Gắn với phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trên tuyến biển, đảo

18/05/2024  

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa hiện đang quản lý 33 đảo yến, với 173 hang yến trên vùng biển Khánh Hòa. Công ty có 1 trung đội tự vệ bờ, và 2 trung đội tự vệ biển, làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu, cả trên bờ, trên biển và trên đảo. Tuy điều kiện sinh hoạt ăn ở, đi lại rất khó khăn, thiếu thốn, khắc nghiệt, nhưng được sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cán bộ, chiến sĩ tự vệ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng tự vệ biển của Công ty đã phối hợp với lực lượng chức năng, các đồn biên phòng, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ hàng trăm lượt tàu thuyền vi phạm quy định về khai thác, đánh bắt thủy hải sản, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tích cực hỗ trợ bà con ngư dân không hoạt động.

Với phương châm: “Phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên tuyến biển, đảo”, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, chủ trương tuyển chọn các đồng chí từ lực lượng bảo vệ chuyên trách, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, sức khỏe, tâm huyết, gắn bó xây dựng đơn vị để kết nạp vào lực lượng tự vệ biển, tiến hành bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự, võ thuật… nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng, lựa chọn, bồi dưỡng những đội viên tự vệ ưu tú, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nguyện vọng và động cơ phấn đấu để tạo nguồn phát triển đảng.

Công ty luôn quan tâm bảo đảm tốt điều kiện, môi trường làm việc và các chế độ lương thưởng, đãi ngộ dành cho cán bộ, nhân viên, trong đó có lực lượng tự vệ, giúp họ luôn yên tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Từ quỹ phúc lợi, mỗi năm, Công ty đều dành hàng chục tỷ đồng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”; xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà dưỡng lão, hỗ trợ các hộ nghèo trên các đảo; tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng nhân dịp lễ tết; đóng góp ủng hộ nhiều chương trình - quỹ do Trung ương, tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang phát động.

Từ năm 2019 đến nay, Công ty và Ban CHQS Tự vệ Công ty nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, UBND, Ban CHQS thành phố Nha Trang cùng các cấp ngành biểu dương, khen thưởng. Năm 2023, Công ty được vinh danh là doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. Phát huy truyền thống Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, trong thời gian tới, Công ty tiếp tục thực hiện chiến lược quản lý, khai thác nguồn tài nguyên yến sào và chiến lược sản xuất kinh doanh; chú trọng đổi mới, sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ; quan tâm xây dựng lực lượng tự vệ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày càng văn minh, giàu đẹp./.

An Khang