Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023

Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023

20/10/2023  

Ngày 19/10, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023. Tham dự có Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc cùng đại diện các đơn vị trực thuộc, công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV, các phòng ban.

Theo báo cáo, doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 3.943 tỷ đồng, hoàn thành 76% chỉ tiêu năm; lợi nhuận sau thuế và nộp ngân sách vượt trên 75%. Doanh thu các Công ty TNHH thành viên đạt trên 80%, đơn vị trực thuộc công ty đều đạt hơn 75% kế hoạch. Các Công ty Cổ phần thành viên đạt trên 76%, có đơn vị đạt trên 80% Đặc biệt, Trung tâm kỹ thuật Công nghệ Nuôi chim Yến Sanatech đạt 96% so với kế hoạch.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Anh Hùng đã ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng của của các đơn vị trực thuộc, công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV và tập thể CBCNV Công ty Yến sào Khánh Hòa đã vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2023, Chủ tịch HĐTV đề nghị các đơn vị, tập thể CBCNV tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống của Công ty cùng với Ban lãnh đạo Công ty không ngừng nỗ lực, cố gắng, đồng tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2023, đảm bảo an toàn trong sản xuất. 
Nhân dịp này, nhằm khích lệ tinh thần, Ban lãnh đạo Công ty đã khen thưởng 22 đơn vị trực thuộc, công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với tổng tiền 840 triệu đồng.

CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HÒA