Trả lời câu hỏi thường gặp

10. Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa muốn chuyển quyền sử dụng Thẻ cho ngưởi khác, vậy có được không? Nếu được thì khách hàng cần làm gì?

15/12/2015

Khách hàng có thể chuyển quyền sử dụng Thẻ của chương trình cho người khác bằng cách thông báo và điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu chuyển nhượng Thẻ tại các Cửa hàng giới thiệu sản phẩm trực thuộc Công ty Yến sào Khánh Hòa.