Trả lời câu hỏi thường gặp

8. Khách hàng có thể quy đổi tiền thưởng có trong tài khoản của Thẻ ưu đãi thành tiền mặt được không?

15/12/2015

Theo quy định của Chương trình “Khách hàng thân thiết Yến sào Khánh Hòa”, số tiền có trong tài khoản thưởng của Thẻ ưu đãi của khách hàng chỉ được sử dụng để quy đổi thành các sản phẩm của Công ty Yến sào Khánh Hòa.