Trả lời câu hỏi thường gặp

9. Khách hàng thân thiết khi bị mất thẻ bị mất Thẻ ưu đãi có được sử dụng số điểm tích lũy trong tài khoản để quy đổi sản phẩm không?

15/12/2015

Khi mất Thẻ, Quý khách cần nhanh chóng thông báo tình trạng mất Thẻ cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng (Số ĐT: 058. 3818222) hoặc Cửa hàng GTSP trực thuộc Công ty nơi gần nhất. Sau khi xác minh, Công ty sẽ cấp lại Thẻ cho khách hàng. Quý khách sẽ sử dụng số điểm tích lũy có trong tài khoản thưởng để quy đổi sản phẩm khi nhận được Thẻ cấp lại.

Việc làm trên nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng và tránh kẻ gian lợi dụng để sử dụng tài khoản thưởng. Trong thời gian chờ làm Thẻ mới, Khách hàng vẫn được tích điểm vào Thẻ nếu có giao dịch mua hàng.