Tác dụng của yến sào đến khả năng ghi nhớ của trẻ em

Tác dụng của yến sào đến khả năng ghi nhớ của trẻ em

03/03/2022  

Tổ yến sào được hình thành từ tuyến nước bọt của chim yến, trong giai đoạn sinh sản của chim yến. Tổ yến sào được biết là nguồn thực phẩm dinh dưỡng sử dụng hàng nghìn năm. Theo dòng lịch sử, sử dụng tổ yến được người Trung Hoa nấu món súp tổ yến. Các hoạt tính sinh học và giá trị dinh dưỡng được phân tích giúp nâng cao hoạt động chống vi khuẩn.

Quá trình phân tích N-acetylneuraminic axit của thành phần axit Sialic

Các phân tích cho thấy Carbohydrates trong tổ yến bao gồm axit sialic, N-acetylneuraminic axit, galactosamine,  glucosamine, galactose, N- cetylneuraminic axit.

Các vi chất dinh dưỡng quan trọng như: Mn, Cu, Zn, Br rất có ích cho quá trình ổn định thần kinh và tăng cường trí nhớ của trẻ.

Bên cạnh đó, axit Sialic đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển trí thông minh. Bổ sung axit Sialic trong tổ yến sào giúp cải thiện khả năng học tập và sự ghi nhớ.

Chiết xuất từ tổ yến sào giúp nguồn sữa mẹ dồi dào dinh dưỡng, hoàn thiện khả năng ghi nhớ và phát triển trí thông minh của trẻ em.

Tài liệu tham khảo

1.C.D.M. van  Kamebeek et al 2016. NANS- mediated synthesis of sialic acid is required for brain and skeletal development. Nature Genetics, vol 48. (Sự tổng hợp axit sialic qua trung gian NANS cần thiết cho sự phát triển của não và hệ xương)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8089372/

Edible Bird’s Nest: The Functional Values of the Prized Animal-Based Bioproduct From Southeast Asia–A Review Ting Hun Lee,  Waseem A. WaniChia Hau LeeKian Kai ChengSheikh ShreazSyieluing WongNorfadilah Hamdan, and Nurul Alia Azmi 

Front Pharmacol. 2021; 12: 626233. Published online 2021 Apr 19.