Triển khai Cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi các cấp về phòng, chống tham nhũng

Triển khai Cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi các cấp về phòng, chống tham nhũng

14/08/2019  

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trên địa bàn tỉnh về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Nội dung chính của cuộc thi là phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, cuộc thi ở cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã sẽ hoàn thành trước ngày 15-7. Thí sinh đạt giải cao ở mỗi cấp sẽ được lựa chọn để tham gia cuộc thi cấp tỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 15-8. Các thí sinh sẽ thi 2 nội dung chính: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực pháp luật quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng đại hội Đảng các cấp, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.

Sau khi kết thúc cuộc thi cấp tỉnh, Ban Tổ chức sẽ trao giải và lựa chọn 1 báo cáo viên cấp tỉnh, 1 báo cáo viên cấp huyện, 1 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tham dự cuộc thi do Trung ương tổ chức.

PHÚ QUỐC

Theo khanhhoa.gov.vn