Trước mỗi vấn đề từng người dân cần suy tính kỹ lưỡng

Trước mỗi vấn đề từng người dân cần suy tính kỹ lưỡng

18/07/2017  

Thời gian gần đây, tình trạng một số người dân tụ tập gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn một số tỉnh miền Trung thực sự là điều rất đáng lo ngại. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, những khó khăn và thiệt hại không nhỏ về kinh tế, về việc làm, ảnh hưởng lớn đến đời sống của một bộ phận người dân ở 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra là điều hết sức đáng trách, đáng bị phê phán.

Hậu quả mà Formosa gây ra bắt nguồn từ cung cách lãnh đạo, quản lý; thể hiện trình độ hạn chế của một số cán bộ, đảng viên ở địa phương. Tuy nhiên, trước hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân, Đảng, Nhà nước ta đã có những biện pháp chỉ đạo quyết liệt, quy rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân; đồng thời có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ những người dân bị thiệt hại do Formosa gây ra nhằm sớm ổn định cuộc sống. Thực tế, bằng nhiều chính sách hỗ trợ, cuộc sống của người dân ở 4 tỉnh miền Trung từng bước trở lại bình thường, thậm chí mở ra nhiều hướng đi mới trong phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng, thế mạnh ở địa phương.
Tuy nhiên, một số cá nhân, thậm chí là một bộ phận nhân dân chưa thấy hết hoặc cố tình không thấy hết sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm chính trị rất cao, thể hiện rõ trách nhiệm của mình trước nhân dân của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong việc giải quyết hậu quả do Formosa để lại. Với những giải pháp rất cụ thể, Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp bước đầu có nhiều chính sách hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, ngoài những chính sách hỗ trợ trước mắt, Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp còn có những chủ trương, chính sách về lâu dài, bảo đảm để mọi người dân phát huy ngành nghề truyền thống, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong xây dựng và phát triển kinh tế. Hơn thế, từ vụ việc mà Formosa gây ra, Đảng, Nhà nước ta đã thể hiện rất rõ quan điểm trong phát triển kinh tế-xã hội: Không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, tạo sự phát triển bền vững, vì chất lượng và cuộc sống của người dân.


 

Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn 

Việc một số người dân có thể do tự phát, có thể do bị một số phần tử kích động, lôi kéo tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn một số địa phương miền Trung thời gian gần đây là hết sức đáng ngại. Thực tế, những hành động tự phát nêu trên của một số người dân sẽ không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ gây thêm rối bận trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; gây thiệt hại về kinh tế mà trước hết là thiệt hại cho chính những người dân bị lôi kéo, kích động. Hành động của số ít người dân tham gia các lần tụ tập thực chất chỉ là sự tiếp tay cho những mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ của thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị đi ngược lại lợi ích chung của nhân dân, của dân tộc. Chiêu bài của các thế lực thù địch sử dụng để chống phá Đảng, chống phá Nhà nước thực sự không có gì mới, vẫn chỉ lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm cụ thể trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, lợi dụng những sai phạm của một số cán bộ, đảng viên trong bộ máy của Đảng, chính quyền và núp dưới chiêu bài “dân chủ”, “tự do”, “nhân quyền”, “tôn giáo”... để kích động, lôi kéo. Mục tiêu mà các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị hướng đến không phải là vì quyền lợi của người dân, vì cuộc sống của nhân dân, mà chính là mưu đồ chính trị hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Xin hãy nhìn rộng ra một số nước trên thế giới và khu vực để thấy rõ hơn mưu đồ hết sức thâm độc của các thế lực thù địch. Ban đầu, họ lợi dụng những khó khăn trong đời sống xã hội, những bất ổn trong đời sống chính trị để tuyên truyền, kích động, lôi kéo nhân dân, tập hợp lực lượng tổ chức biểu tình, gây rối loạn xã hội. Cùng với những hoạt động trong nước, được sự “hà hơi, tiếp sức” của các tổ chức phản động ở nước ngoài, trên danh nghĩa là “ý nguyện của quần chúng nhân dân”, họ đặt ra nhiều yêu sách đòi bầu cử sớm quốc hội để thay đổi người đứng đầu nhà nước nhằm tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng, từng bước lái đất nước đi theo mục đích riêng. Tuy nhiên, sau khi đã nắm được chính quyền, họ sẵn sàng quên hết mọi lời hứa trước đó đối với nhân dân. Và hậu quả là cuộc sống của người dân đã khổ cực ngày càng thêm khổ cực. Nội chiến triền miên; nạn đói, dịch bệnh xảy ra ngày càng nghiêm trọng; tình trạng thất nghiệp gia tăng; bệnh viện, trường học bị tàn phá... xảy ra ở không ít quốc gia trên thế giới, đẩy người dân “tham gia” vào làn sóng di cư, trở thành vấn đề nhức nhối của toàn cầu. Thực tế đã diễn ra và hiện nay cũng đang diễn ra cho thấy, chính sự mất cảnh giác của nhân dân là một yếu tố khiến nhiều nước trên thế giới và khu vực từng là điểm đến hấp dẫn, là nơi “đáng sống”, là quốc gia có thu nhập cao... giờ đây trở thành những nơi bất ổn, đe dọa nghiêm trọng không chỉ cuộc sống, mà cả sinh mạng của người dân. Bất ổn về chính trị không chỉ gây hậu quả cho thế hệ người dân hôm nay mà còn gây rất nhiều hệ lụy cho các thế hệ mai sau.
Sẽ không cần phải phân tích nhiều và đề cập một cách chi tiết, bởi trong điều kiện hiện nay, khi khoa học, công nghệ phát triển với sự bùng nổ của thông tin thì mọi vấn đề xảy ra trên thế giới người dân ít nhiều đều biết được, hiểu được. Bởi vậy, trước từng vấn đề, từng vụ việc, mỗi người cần bình tĩnh phân tích, nhìn nhận một cách kỹ càng để có những quyết định phù hợp, chính xác. Hiến pháp năm 2013 và văn kiện Đại hội XII của Đảng đều thể hiện rất rõ quan điểm: Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp tuyệt đối tôn trọng ý kiến của nhân dân. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách được Đảng, Nhà nước ban hành với mục tiêu duy nhất, cao nhất là hướng đến quyền lợi của người dân, vì cuộc sống của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước đều phải phục vụ nhân dân, phải chịu sự giám sát của nhân dân và phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.
Thời gian gần đây, nhất là sau thành công Đại hội XII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, phong trào cách mạng trong các tầng lớp nhân dân đang diễn ra sôi nổi trên cả nước. Nhiều chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương được công bố công khai. Nhiều vấn đề, vụ việc phức tạp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương, chính quyền các địa phương giải quyết dứt điểm, hiệu quả. Đặc biệt, những vấn đề, vụ việc liên quan đến đời sống nhân dân, liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân đều được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội quan tâm, chỉ đạo hết sức quyết liệt với yêu cầu cao nhất, hiệu quả nhất, thời gian giải quyết nhanh nhất.
Đảng, Nhà nước đã thể hiện rõ chủ trương, quan điểm hướng về nhân dân, hướng về cơ sở, quan tâm, chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân; kiên quyết xử lý các trường hợp tập thể, cá nhân vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đặc biệt, không chỉ xử lý cán bộ sai phạm đã nghỉ hưu, nghỉ chế độ, mà những cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng đều bị xem xét, xử lý thích đáng. Hàng loạt vụ án nghiêm trọng được đưa ra xét xử công khai; hàng chục vụ việc phức tạp xảy ra ở một số địa phương, đơn vị được các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xác định rõ nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm, có những hình thức xử lý thích đáng là những minh chứng sinh động trong đổi mới phong cách, phương pháp công tác, điều hành và quản lý xã hội của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, với mục tiêu cao nhất và duy nhất: Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
Với những gì nhìn thấy và đang hiện hữu trong đời sống xã hội của một số quốc gia trên thế giới, với những nỗ lực, cố gắng của Đảng, Nhà nước trong điều kiện nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, với truyền thống yêu nước, đoàn kết, thủy chung... để mỗi người dân thể hiện rõ trách nhiệm của mình, trong mỗi suy nghĩ, trong từng hành động, mỗi người cần bình tĩnh, tỉnh táo, phân tích cặn kẽ, thấu đáo để không rơi vào cạm bẫy của các thế lực thù địch, mà vẫn bảo vệ được quyền lợi của mình. Truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, chính sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân đã tạo nên sức mạnh vô địch để đất nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách. Đặc biệt, từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo xã hội, lãnh đạo đất nước, nhân dân đã ủy thác, trao quyền, gửi gắm niềm tin, tạo nên sức mạnh đánh bại kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cứ mỗi nhiệm kỳ qua đi, mỗi năm qua đi, thế giới lại ghi nhận Việt Nam tạo thêm được những dấu ấn đặc biệt và toàn diện. Nhiều chỉ tiêu thiên niên kỷ chúng ta đã hoàn thành; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; quyền sống, quyền con người, quyền tự do ngày càng được coi trọng. Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn và an toàn trong nhận xét, đánh giá của bạn bè quốc tế. Những kết quả có được ấy khởi nguồn từ sự ổn định về chính trị; trong đó, sự đồng thuận của nhân dân, của xã hội mang yếu tố quyết định.
Sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, những thành tựu ấy mới chỉ là những bước tạo dựng ban đầu trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, phức tạp đặt ra ở phía trước. Tương lai dân tộc, vận mệnh của đất nước không chỉ phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Đảng, mà quan trọng chính là bắt nguồn từ sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân.

Theo qdnd.vn

Tuyengiaokhanhhoa.vn