Yến sào Khánh Hòa: Ứng dụng Công nghệ phát triển bền vững

Yến sào Khánh Hòa: Ứng dụng Công nghệ phát triển bền vững

17/08/2022  

Là doanh nghiệp khai thác và sản xuất sản phẩm yến sào đảo thiên nhiên uy tín hàng đầu Châu Á, Yến sào Khánh Hòa luôn chú trọng đề cao 3 yếu tố: 
- Đổi mới công nghệ, 
- Chất lượng vượt trội,
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tập thể lãnh đạo và CBCNV luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo nhằm chinh phục những mục tiêu mới; xứng danh Thương hiệu Quốc gia. Công ty đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học chuyên ngành về chim yến nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững của đơn vị, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành nghề yến sào Việt Nam.

Công ty Yến sào Khánh Hòa hướng đến giá trị vì lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

>>>https://www.youtube.com/watch?v=2In96L9THQo