Khuyến mãi

Chương trình khuyến mãi Yến sào đảo yến thiên nhiên nguyên chất từ 01/01/2018 đến 14/02/2018

Đối tượng và phạm vi áp dụng: Tất cả các khách hàng mua hàng tại Hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm trực thuộc công ty thị trường Khánh Hòa, vùng thị trường Hà Nội, vùng thị trường Đà Nẵng

Bạn có thể quan tâm: