Công nghệ, kỹ thuật xây dựng nhà yến

Các nhà yến của Trung tâm xây dựng đều tuân thủ theo quy trình này và quy trình đã chứng tỏ được tính hiệu quả của nó khi các đàn yến ở trong các ngôi nhà này đều sinh trưởng tốt, hòa hợp với môi trường tự nhiên.