Công nghệ nuôi chim con qua từng giai đoạn phát triển Công nghệ nuôi chim con qua từng giai đoạn phát triển Công nghệ nuôi chim con qua từng giai đoạn phát triển

Căn cứ trên những điều kiện thực tế trong quá trình nuôi chim con, dựa vào các kết quả thu được từ nghiên cứu chim yến hàng, dựa trên những đặc điểm sinh học về : dinh dưỡng, sinh trưởng, phát triển...của chim yến. Trung tâm Sanatech đã xây dựng được quy trình nuôi chim con ở các giai đoạn phát triển phù hợp với chim yến nuôi trong nhà.

Trung tâm đã hoàn thiện quy trình nuôi trên cơ sở nghiên cứu thành công các phương pháp mớm mồi trực tiếp cho chim con như: thức ăn nhân tạo, hợp chất khoáng khuẩn, vitamin, khoáng chất...

Giai đoạn chim bay được bổ sung và tập cho chim bắt mồi từ những loại côn trùng bay trong không trung với những bí quyết công nghệ đặc biệt. Nhờ đó, các chim trưởng thành hòa nhập tốt với quần đàn và thích nghi dễ dàng với điều kiện tự nhiên