Hợp chất khử mùi (SR)

 Hỗn hợp SR được sử dụng để khử mùi xi măng, mùi tạp chất đối với nhà yến mới. Đây là phương pháp cần thiết để giúp chim yến nhanh vào ở và sinh sống trong ngôi nhà yến.

Cách thức sử dụng: Rải đều xung quanh bên trong nhà yến.

Chú ý: Không rải trộn hợp chất khử mùi với hỗn hợp tạo mùi