Tham quan rạng san hô Tham quan rạng san hô Tham quan rạng san hô Tham quan rạng san hô Tham quan rạng san hô

* Các bạn có thể tham quan, quan sát chim yến sống và làm tổ. Vận chuyển du khách tham quan thắng.