Số lượng nhà yến tăng nhanh, nghề nuôi chim yến tại Việt Nam trên đà phát triển

Số lượng nhà yến tăng nhanh, nghề nuôi chim yến tại Việt Nam trên đà phát triển

03/04/2017   |    0

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam” được nhóm nghiên cứu thực hiện từ năm 2011 đến tháng 07/2014. Ban chủ nhiệm cùng nhóm cộng sự đã phối hợp với nhiều địa phương trong nước nghiên cứu, thu thập đầy đủ các căn cứ khoa học làm cơ sở đề xuất quy hoạch nghề nuôi chim yến tại các tỉnh, thành có tiềm năng phát triển nghề nuôi chim yến. Tháng 12 năm 2014, Hội đồng Khoa học cấp nhà nước đã nghiệm thu đề tài, GS.TS Mai Đình Yên, Chủ tịch Hội đồng khoa học đánh giá: “Đề tài nghiên cứu đảm bảo độ tin cậy, có tính đại diện, xác thực, hợp lý; tác động tốt đối với kinh tế, xã hội và môi trường. Công trình nghiên cứu là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển nghề nuôi chim yến tại Việt Nam theo định hướng bền vững.”

Theo số liệu điều tra của Đề tài nghiên cứu, số lượng nhà yến tại Việt Nam vào tháng 06/2014 có 30 tỉnh thành trên toàn quốc nuôi chim yến với tổng số lượng là 2.614 nhà yến: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Sản lượng thu hoạch nhà yến tại Việt Nam tăng nhanh qua các năm. Năm 2016, một số nhà yến có sản lượng khá như: nhà yến tại Trảng Bom Đồng Nai thu hoạch trên 19.323 tổ/năm, Rạch Giá – Kiên Giang 9.365 tổ/năm, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) 16.117 tổ/năm, Phú Riềng – Bình Phước: 15.759 tổ/năm, nhà yến tại Khánh Hòa 17.947 tổ/năm.

Tháng 3/2017, nhóm nghiên cứu đã thực hiện khảo sát cập nhật số lượng nhà yến trên 36 tỉnh thành có 5.069 nhà yến, tăng 2.455 nhà yến so với năm 2014. Trong đó, số lượng nhà yến tại Tiền Giang cao nhất với  697 nhà yến, Thành phố Hồ Chí Minh có 612 nhà yến và Kiên Giang 548 nhà yến. Đặc biệt, có thêm 3 tỉnh miền Bắc phát triển nghề nuôi chim yến so với năm 2014: Hải Phòng 27 nhà yến, Quảng Ninh 2 nhà yến, Ninh Bình 1 nhà yến và 2 tỉnh Tây Nguyên: Gia Lai 22 nhà yến, Kon Tum 12 nhà yến. Các tỉnh Nam Trung Bộ như Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Ninh Thuận đều phát triển trên 200 nhà yến.

STT

Tỉnh

Số lượng nhà yến

Tháng 03/ 2017

1

Hải Phòng

27

2

Quảng Ninh

2

3

Thanh Hóa

44

4

Ninh Bình

1

5

Nghệ An

5

6

Hà Tĩnh

4

7

Huế

34

8

Đà Nẵng

105

9

Quảng Nam

96

10

Quảng Ngãi

150

11

Bình Định

345

12

Phú Yên

209

13

Khánh Hòa

210

14

Ninh Thuận

294

15

Bình Thuận

96

16

Kon Tum

12

17

Gia Lai

22

18

Đắk Lắk

41

19

Lâm Đồng

37

20

Bình Phước

153

21

Bình Dương

127

22

Đồng Nai

312

23

Bà Rịa - Vũng Tàu

179

24

Tây Ninh

18

25

Long An

67

26

Bến Tre

34

27

Sóc Trăng

27

28

Bạc Liêu

252

29

Cà Mau

127

30

TP. Hồ Chí Minh

612

31

Tiền Giang

697

32

Trà Vinh

75

33

An Giang

45

34

Đồng Tháp

25

35

Kiên Giang

548

36

Cần Thơ

37

Tổng cộng

             5.069

(Ths. Lê Hữu Hoàng, Ks. Lương Công Bình và cộng sự)


Theo Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam” nêu rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2020: Cả nước sẽ có 10.000 ngôi nhà yến. Tầm nhìn đến năm 2030: sản lượng yến sào xuất khẩu hơn 100 tấn thành phẩm; giá trị kim ngạch xuất khẩu yến sào đạt 200 triệu USD/năm.

Bên trong nhà yến ở Phú Riềng - Bình Phước
Bên trong nhà yến Trảng Bom – Đồng Nai
Bên trong nhà yến Kiên Giang
Bên trong nhà yến Khánh Hòa
Bên trong nhà yến Đắk Lắk
 

Nghề nuôi chim yến tại Việt Nam trên đà phát triển

Các kết quả nghiên cứu là luận cứ khoa học quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển ngành nuôi chim yến tại Việt Nam theo định hướng bền vững. Ban chủ nhiệm đề tài đã đề xuất 17 giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi chim yến. Trong đó, giải pháp định hướng quy hoạch phát triển nuôi chim yến tại các địa phương trong toàn quốc có điều kiện phát triển ngành nghề nuôi chim yến là giải pháp quan trọng và cấp bách thực hiện nhằm đảm bảo hiệu quả ngành nghề chung và lợi ích của mỗi thành viên, quy luật phát triển ngành nghề. Trong những năm qua, các địa phương: Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Tiền Giang đã thực hiện quy hoạch vùng nuôi chim yến, các tỉnh thành khác đến nay vẫn chưa thực hiện. Vì vậy, Công tác khảo sát quy hoạch ngành nghề nuôi chim yến tại các địa phương còn lại phải được khẩn trương tiến hành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện đồng bộ vì lợi ích chung của địa phương, người nuôi chim yến và cộng đồng xã hội.

Ngoài việc quy hoạch nuôi chim yến tại các vùng, địa phương, cần có các chính sách đồng bộ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và áp dụng thành tựu công nghệ; xác định nguồn thức ăn, môi trường sinh thái và bảo vệ quần đàn chim yến; tuyên truyền vận động trong dân; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; quản trị nhà yến tối ưu; liên kết phát triển và thành lập hiệp hội nuôi chim yến; đa dạng các sản phẩm chế biến từ yến sào, nâng cao giá trị sản phẩm sau thu hoạch. Xây dựng thương hiệu yến sào phát triển bền vững; xúc tiến thương mại và Phát Thị trường, phối hợp quản lý nghề yến các địa phương.

Theo GS.TS Mai Đình Yên, Chủ tịch Hội đồng khoa học, kết quả của đề tài góp phần bổ sung vào tài liệu khoa học chính thống để phát triển nghề nuôi chim yến. Đây cũng là nguồn tư liệu để các nhà quản lý, nhà khoa học tham khảo và các địa phương áp dụng; tạo tiền đề và điều kiện phát triển nghề nuôi chim yến nhiều tiềm năng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình nuôi chim yến của Công ty Yến sào Khánh Hòa đã thực hiện thành công và kết quả nghiên cứu đề tài cấp nhà nước mở ra triển vọng phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt nam./.

 

                              Th.S Lê Hữu Hoàng

                            Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa